wiwa slider 2016 rattsize a

wiwa slider 2016 rattsize b

wiwa slider 2016 rattsize c

wiwa slider 2016 rattsize d

wiwa slider 2016 rattsize e

Hem

 

 

VERTIKAL VINDENERGI OCH EGNA ELNÄT

Vind är en oändlig resurs som likt solen ger möjlighet att producera elenergi. Lokalproducerad elenergi förutsätter god vind och gärna lite höjd, d v s ju högre höjd desto mer vind och därmed elenergi, vilket medfört att traditionella vindkraftsanläggningar byggs högre och högre och därmed tvingas byggas långt utanför bebyggda områden, med stora elöverföringsbehov och förluster som följd. Med anpassad vertikal vindkraft kan man bygga närproducerande elanläggningar även i stadsmiljöer genom att använda den höjd som redan finns på befintliga och framförallt byggnader under i uppförande, och därmed erhålla en kostnadseffektiv och närproducerad el.

Vårt mål är att integrera tekniken för såväl stads- som landsortsmiljöer för en lokal och vindel, som ett komplement till solenergi, samt att runt dessa anläggningar bygga egna kundägda elnät.

 

SE HUR VI BYGGER VERTIKAL VINDENERGI GENOM ATT KLICKA PÅ YOUTUBESYMBOLEN UPPE TILL VÄNSTER

FÖLJ VÅR VERKSAMHETSUPPDATERING PÅ FACEBOOK (windwattscandinavia)